+972-73-7289809

נהלי שימוש ותקנון – אתר "גט ביטקוין"

האתר משמש כקנין אלקטרוני לרכישת אלטים כגון "ביטקוין" על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה ו/או העברה בנקאית לחשבון שסוכם בין הצדדים ו/או איסוף המזומן על ידי נציג החברה מטעם "גט ביטקוין".
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך ב"גט ביטקוין", התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין "גט ביטקוין", לכל דבר ועניין.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר האינטרנטי.
תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה.
השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם האתר.
ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעייםו/או החוקיים לביצועה.
המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

המוצרים המוצעים באתר
עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג דף מכירה. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר.

סוגי תשלום:
תשלום באשראי – ה"חברה" מקבלת את כל סוגי האשראי.
העברה בנקאית לחשבון שסוכם בין הלקוח ל"חברה".
מזומן – איסוף הכסף על ידי שליח "גט ביטקוין" במקום שנקבע וסוכם מראש בין הלקוח ו"החברה"

העברת שווי הביטקוין ישלח רק לאחר שסכום הכסף שסוכם הופקד בחשבון ה"חברה" / במקרה של מזומן – לאחר שהכסף הופקד במלואו בידי השליח / סליקת האשראי בוצעה בהצלחה.

מרבית הרכישות מיועדות לרכישת ביטקוין באופן מיידי אך יתכנו שינויים ועיכובים עכב עומסי פניות ברשת הבלוק צ'יין.

המחירים, המבצעים, וכל מה שמופיע באתר ובדפי המוצרים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 3 תשלומים. המחיר עד 3 תשלומים שווה למחיר במזומן בנוסף והלקוח יקבל שווי ביטקוין לפי שווי תשלום החודשי במחיר שסוכם מראש בין שני הצדדים.

השלמת תהליך המכירה מותנה בשליחת אישור הזמנה ע"י החנות לדואר האלקטרוני של הקונה.
אנו משתדלים להקפיד ולעדכן את מחירי הביטקוין בזמן אמת. עם זאת, מחירי הביטקוין הנמכרים בחנות עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באימות העסקה.

אופן ביצוע הרכישה
הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע העסקה ,לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

לקוח המבקש תיאום פגישה בבית / עסק, הלקוח יחוייב בעמלה נוספת של 100 ש"ח (בחיוב אשראי) עבור השליח. אלא אם סוכם אחרת בטלפון עם נציג החברה. במידה ולאחר סגירת ההזמנה והמכירה הלקוח לא ימצא בבית או יתחרט ולא יסכים לתנאי העסקה (אשר סוכמה מראש) ויבטלה מכל סיבה שהיא, לא יהיה החזר של ה100 ש"ח.

אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. "החברה" לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. ל"גט ביטקוין" שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 24-48 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל ה"חברה" באמצעות דואר אלקטרוני: info@get-bitcoin-online.com

מכירת ביטקוין חזרה ל"חברה"
במידה והלקוח יהיה מעוניין למכור בחזרה את שווי הביטקוין חזרה ל"חברה", ניתן יהיה לעשות זאת בתיאום מול ה"חברה".
המחיר יקבע לפי מחיר הקניה המקורי אותו קנה הלקוח או בשער המעודכן לאותו יום – ההחלטה הסופית חלה על ה"חברה" ולא על הלקוח.

ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק ובעסקאות בסניפי הרשת):
צרכן רשאי לבטל עסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, באחת הדרכים הבאות: בע"פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף); בדואר אלקטרוני;
בהודעת ביטול – על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת), לפנים משורת הדין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לפעול אחרת מן האמור לעיל.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

ארנק דיגיטלי
במידה והלקוח צריך הדרכה ועזרה בהתקנת הארנק הדיגיטלי – נציג גט ביטקוין יכול לעזור ולתת מידע רלוונטי בנושא.
אין ה"חברה" לוקחת אחראיות על נושא ההתקנה, שימוש, גיבוי ושיחזור של הארנק הדיגיטלי של הלקוח.

אבטחת מידע
"החברה" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באמצעות טופס/אימייל/טלפון. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון,
החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבדאו יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
"החברה" מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה
בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך
של: "Peep-Link", "Robot", "Page-Scrape", "Spider"או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק
ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתרשאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים
באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של האתר, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר
ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החנות תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

מדיניות הגנת פרטיות באתר
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך.
בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר.
המידע שהאתר החברה אוסף בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט:שם, כתובת, דוא"ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר – למשל ארנק דיגיטלי שונה, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכתובת הארנק שלו.

מה אנחנו עושים עם המידע
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה.
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל
נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך
זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית
שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים
הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדומה, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.
יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

כללי
ה"חברה" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
חברת "גט ביטקוין" שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.

ברירת דין ובוררות
הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.